آمریکا جنگنده چاپ می کند

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اسپوتنیک، استفاده از فناوری چاپ سه بعدی در نیروی هوایی آمریکا کلید خورد. در آمریکا برای ساخت لوازم یدکی جنگنده نسل پنجم F-22 Raptor قصد دارند از چاپگر سه بعدی استفاده کنند.

در سال ۲۰۰۵ میلادی جنگنده نسل پنجم Lockheed/Boeing F-22 Raptor به نیروی هوایی آمریکا تحویل داده شد.در زمان حاضر این نوع جنگنده دیگر تولید نمی شود. از اینرو تعمیر این نوع جنگنده ها برای نظامیان خیلی گران تمام خواهد شد.

هم اکنون ۱۸۶ جنگنده « اف-۲۲» در نیروی هوایی آمریکا وجود دارد که تا سال ۲۰۳۰ مورد استفاده قرار خواهند گرفت.فناوری چاپ سه بعدی باید به نظامیان در تعمیر این نوع جنگنده ها و کاهش هزینه لوازم یدکی کمک کند.

متخصصان ۵۷۴-مین بخش نیروی هوایی آمریکا، در پایگاه هوایی «هیل» در ایالت «یوتا»ی آمریکا حلقه حفاظتی یکی از پانل ها برای یکی از جنگنده های «اف-۲۲» را ساختند. این حلقه از پودر تیتان با روش لیزر ساخته شده است. پس از نصب، این حلقه بعد از هر بار استفاده معاینه خواهد شد. در صورت عدم هر گونه نقصی، از چاپگر سه بعدی برای ساخت حلقه حفاظتی برای بقیه جنگنده های «اف-۲۲» استفاده خواهد شد. چاپ لوازم یدکی زمان تعمیر را ۷۰-۶۰ روز کاهش خواهد داد.